पूर्व कार्यालय प्रमुखकाे नामावली

 

सि‍.नं. नाम पद देखि सम्म
राममणी काफ्ले शाखा अधिकृत २०७५/०२/२४ २०७५/१२/१५
ऋषिराम सुवेदी शाखा अधिकृत २०७६/०५/०९ २०७७/०५/१५