कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 अनुप के.सी. अनुप के.सी. शाखा अधिकृत 9857824748
2012anurup@gmail.com
2 गणबहादुर वि.क. गणबहादुर वि.क. नायब सुब्बा प्रशासन साखा 9866704452
ganbahadur37@gmail.com
3 पूर्णिमा घर्तीमगर पूर्णिमा घर्तीमगर कम्प्युटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9847949424
ilakaghartigaun@gmail.com
4 सुगमबहादुर बुढामगर सुगमबहादुर बुढामगर कार्यालय सहयोगी 9866744913
5 चन्द्रप्रकाश बुढामगर चन्द्रप्रकाश बुढामगर कार्यालय सहयोगी 9866903870