कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 ऋषिराम सुवेदी ऋषिराम सुवेदी शाखा अधिकृत नागरिकता शाखा 9856035953
rishiramsubedi24@gmail.com
2 गणबहादुर वि.क. नायब सुब्बा माडी 2, रोल्पा प्रशासन साखा 9866704452